Kontakta oss

0920 - 105 25

Begravningens juridik

När en person avlider så skapas det juridiskt sett ett dödsbo. De som har del i detta (arvingarna) kallas dödsbodelägare. I det ansvaret ingår att ordna en begravning, göra boutredning mm.

Begravningslagen (SFS 1990:1144) är den lag som bestämmer hur begravningar skall gå till i Sverige. Det är den avlidnes vilja som skall vara styrande hur begravningen utformas, om det skall vara jord- eller kremationsbegravning och var stoftet skall gravsättas. Det underlättar självfallet om den avlidne uttryckt sin vilja på dessa områden, skriftligt eller muntligt. I annat fall är det de efterlevande som efter bästa förmåga får ta de beslut som krävs. Är man inte överens finns ett medlingsförfarande angivet i lagen.

Hos oss får den som beställer begravningen också underteckna en beställningsbekräftelse, i vilken man godkänner kostnaden och tar ansvaret för betalningen. Dessutom har man också ansvaret att övriga berörda informeras om att personen har avlidit, samt var och när begravningen blir.