Kontakta oss

0920 - 105 25

Dödsfall i hemmet

Vård i livets slutskede sker allt oftare i den sjukes hemmiljö, nära de anhöriga och med stöd av vård- och hemtjänstpersonal. För många ger det en större trygghet att få somna in i sin egen hemmiljö, omgiven av de närmaste.

För andra kommer döden kanske plötsligt och oväntat, men ändå hemma.

Då ett naturligt dödsfall inträffat i bostaden kontaktar man läkare, som kommer för att konstatera dödsfallet. Vid vård i livets slutskede kan den uppgiften vara delegerad till särskilt utbildad distriktssköterska.

Vårdpersonal kan hjälpa till att tvätta och göra iordning den avlidne.

Ni kontaktar oss på begravningsbyrån (som Ni når alla tider på dygnet), för att komma överens om när och hur vi hämtar den avlidne. Denne förs sedan till bårhuset, som i Luleå ligger i anslutning till Björkskatans vårdcentral.

Ni bokar sedan tid för ett besök på begravningsbyrån eller för ett hembesök, då vi tillsammans planerar för begravningen.