Kontakta oss

0920 - 105 25

Att dela sorgen

När någon har förlorat en nära anhörig är det en av livets mest omvälvande upplevelser. Där har Du som släkting, vän, arbetskamrat, granne eller "bara" medmänniska en viktig uppgift.

Kondoleans kallades det förr när man "beklagade" sorgen. Det finns många olika sätt att visa sitt deltagande och stöd. men tänk samtidigt på att vara lyhörd för och respektera de närståendes (outtalade) önskemål.

Glöm heller inte bort dem tiden efter begravningen, när allt skall gå tillbaka till "vardagen", som aldrig mer kommer att vara den samma.