Kontakta oss

0920 - 105 25

Att bearbeta sorgen

Sorg kan se olika ut
All sorg är unik och den enes sorg kan inte jämföras med den andre. Det finns egentligen inga rätt eller fel hur man bearbetar sin sorg. Det viktiga är att du hittar ett sätt som passar dig att bearbeta din sorg.

Symtom

Ofta drabbas man av koncentrationssvårigheter och svårigheter att komma ihåg saker. En del blir arga, andra kan drabbas av skuldkänslor, en del känner en stor hopplöshet och många andra reaktioner kan förekomma. Sorgen tar stor plats i ens medvetande och det påverkar hela livet.

Många drabbas av en stor trötthet och det är normalt. Sorgen tar mycket energi. Sorg är en normal reaktion på en onormal situation och ingen psykisk ohälsa. Döden tillhör livet, men är en smärtsam del av livet och något man helst inte vill möta.

Reaktioner

Reaktionerna kan skilja sig åt när det är ett förväntat dödsfall eller ett plötsligt dödsfall. Vi människor reagerar också olika med anledning av vad vi har med oss i vårt bagage och vad vi har för personlighet. När någon dör "för tidigt" väcker det starka känslor både hos familj och omgivning. Att dö när man är gammal är naturligt, men unga människor ska inte dö. Det viktiga är att vi får möjlighet att bearbetar sorgen och inte trycker undan den.

Bearbetning

En del i bearbetningen av nära och kära kan vara att få vara med och utforma och känna delaktighet i begravningen. Vi på begravningsbyrån kan ge tips och råd och lotsa dig som sörjande i de olika detaljerna kring att ordna en begravning.

Att få prata med andra om det som hänt är viktigt. Det sociala nätverket med familj, arbetskamrater, skolkamrater och andra har stor betydelse. Ibland är det viktigt att få prata med någon som inte direkt är berörd av dödsfallet och som orkar härda ut och höra det man har behov av att få prata om. Det kan exempelvis vara personal inom sjukvården eller kyrkan. Sorgen blir lättare att bära om man kan dela den med någon.

Att ta del av andras upplevelser och erfarenheter är också bra för att kunna gå vidare och för att förstå att man inte är "tokig". Ett sätt at göra det är att gå med i någon av Svenska kyrkans sorgegrupper eller att läsa böcker om hur andra har upplevt liknande situationer