Kontakta oss

0920 - 105 25

Boutredning

När en person avlider så skapas det juridiskt sett ett dödsbo. De som har del i detta (arvingarna) kallas dödsbodelägare. I det ansvaret ingår att göra en boutredning.

I en boutredning ingår

  • bouppteckning
  • förvaltning
  • arvskifte

Finns ett testamente skall det hanteras enligt lagens krav.

Ovanstående får man göra själv, men vi hjälper gärna till med dessa juridiska frågor, vilket kan vara en trygghet för många. Vi samarbetar med jurist Thomas Brännström på JURIDICA Familjejuridik. www.juridica.se (extern länk)